We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome, Firefox or Edge.

With Pleasure

– after work improvisation performances on Tuesdays  

after work improvisationsföreställningar på tisdagar  

In English På Svenska

Oblivia and friends present voice and movement improvisations on three Tuesday evenings at Eskus, Suvilahti.

Voice, movement and improvisation are essential elements in Oblivia’s work with music theatre. We have invited artists working with voice and movement to improvise as solos and duos. This series of improvisations is linked to the “pleasure principle” in Oblivia’s strategy, in this context it means sharing the joy and pleasure of the art of improvisation. The performances will be followed by a discussion with the evening’s artists.  

On the first Tuesday, the duo Liisa Pentti and Annika Tudeer will improvise together, as a continuation of the highly acclaimed birthday improvisation a year ago at the event Together in the Universe of Sound. On the second Tuesday, Pia Lindy and Annika Tudeer will share their solo improvisation practice and singers Rachel McIntosh and Minna-Leena Lahti will improvise as a duo. On the third night, Pia Lindy and Annika Tudeer will be joined on the floor by Vera Lapitskaya and Mikko Niemistö, all in their own solo improvisations.

Tuesday 6.9. at 18.00 duo Liisa Pentti and Annika Tudeer.
Tuesday 27.9 at 18.00 solo impro practice by Pia Lindy and Annika Tudeer, duo Rachel McIntosh and Minna-Leena Lahti.
Tuesday 18.10 at 18.00 Pia Lindy, Annika Tudeer, Vera Lapitskaya, Mikko Niemistö solo works.

Location: Sali 1, Eskus, Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, Puhdistamo, Suvilahti.

Oblivia och vänner presenterar röst- och rörelseimprovisationer under tre tisdagskvällar i höst på Eskus i Södervik.

Röst, rörelse och improvisation är viktiga element i Oblivias arbete med musikteater. Vi har bjudit in artister som arbetar med röst och rörelse för att improvisera solo eller i duetter. Serien av föreställningar är kopplad till Oblivias “pleasure principle” som är en del av Oblivias strategi. I det här fallet innebär det att lustfyllt dela med sig av improvisationens konst. Efter föreställningarna har vi diskussion med kvällens konstnärer.  

Den första tisdagen improviserar duon Liisa Pentti och Annika Tudeer. Det är en fortsättning på den mycket uppskattade födelsedagsimprovisationen som de gjorde för ett år sedan under Together in the Universe of Sound evenemanget. Följande tisdag delar Pia Lindy och Annika Tudeer med sig av sin soloimprovisationspraktik och sångarna Rachel McIntosh och Minna-Leena Lahti gör en duoimprovisation. Under den tredje kvällen får Pia Lindy och Annika Tudeer sällskap av Vera Lapitskaya och Mikko Niemistö med respektive solo improvisationer.

Tisdag 6.9. kl. 18.00 duo Liisa Pentti och Annika Tudeer.
Tisdag 27.9 kl. 18.00: Pia Lindy och Annika Tudeer solo praktik, duon Rachel McIntosh och Minna-Leena Lahti.
Tisdag 18.10 kl. 18.00 Pia Lindy, Annika Tudeer, Vera Lapitskaya, Mikko Niemistö

Plats: Sal 1. ESKUS, Gasrverksverksvägen 1, byggnad 6, Puhdistamo 


Tickets/ Biljetter

Admission 1 € upwards. All proceeds go to support Ukrainian artists through the Kiev Biennale. Payment to Oblivia’s account: FI74 1745 3000 0046 40. Message: impro and date, or cash/ mobilepay at the door.

Ticket reservations: info@oblivia.fi

Inträde 1 € och uppåt. Betala vad du vill. Intäkterna går till att stödja ukrainska konstnärer genom Kievbiennalen. Betalning till Oblivias konto: FI74 1745 3000 0046 40. Meddelande: impro och datum eller kontant/ mobilepay vid dörren.

Bokning av biljetter: info@oblivia.fi

Production/ Produktion

Oblivia

Support/ Stöd

Helsingfors stad, TAIKE