We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome, Firefox or Edge.

Lise Lendais

Frans & Oleg: Made in Home

In English På Svenska

Our stage will be like a construction site because it’s the place where we are going to build our home. Our home is made of everyday objects, things we find on the street (we are quite ecological, but we have our flaws), music instruments, songs, little dances, poetry, and our bodies. Our home will be safe and the perfect place to let our staggering creativity blossom. And we the performers will be undisturbed, driven, and purposeful in accomplishing our task: the creation of MADE IN HOME.

Our music is a mix of neo-folklore, total jazz, psychedelic ghost punk, contemporary-country & (very) western, minimal indy grunge, deep lounge house, plus a touch of downtempo fusion. Our lyrics come straight from the dance floor, our bones, our home countries, and today’s global politics. Fuck Greed, fuck Pooting! Hurray to the necessary ones! And yes, we play with great enthusiasm and love!

You can look at MADE IN HOME as a concert, you can hear it as a performance, and you can feel it as a work of art.

Oleg Soulimenko (RUS/A)

Born far away and living near you, Oleg Soulimenko is an artist who likes doing too many different things. He grew up in a huge city where it was not allowed to listen to rock’n’roll and to dance with a naked torso, but he did both. For the last 20 years he’s lived in Vienna, thousands of miles away from that place. Oleg is well-known as a longtime survivor in a country of which he cannot speak the language. His work is recognisable through his very personal style and autobiographical contexts. Oleg is working in the fields of performance art and contemporary dance in Austria, Europe, and the USA.

Frans Poelstra (NL/A)

As a child Frans Poelstra spent more time staring into the waters of the canals in Amsterdam than at school. Dreaming of becoming the next Jimi Hendrix, but having no talent to play the guitar, he decided to work in the arts — the place where you can dream professionally. For him, performing is a matter of keeping channels open in order to think, to listen, and to dream. He makes work which mixes dance with theatre, music, and visual arts in a way which makes people think: “Am I dreaming, is this really possible or at least acceptable?” And like Oleg, Frans is also working in the fields of performance art and contemporary dance in Austria, Europe, but no longer in the USA.

Vår scen liknar en byggplats, för det är här vi skall bygga vårt hem. Vårt hem består av vanliga saker, sånt man hittar på gatan (vi tänker ekologiskt men alla har vi våra brister), musikinstrument, sånger, små danser, poesi, och så våra kroppar. Vårt hem kommer att vara tryggt, den perfekta platsen för vår fantastiska kreativitet att blomma. Och vi själva kommer att få jobba ostört, engagerat och målinriktat för vårt syfte: att skapa MADE IN HOME.

Vår musik är en mix av nyfolk, total jazz, psykedelisk spökpunk, modern country och (väldigt) western, minimalistisk indie-grunge och djup loungehouse med ett stänk av downtempo fusion. Våra låttexter kommer direkt från dansgolvet, från vår benmärg, från våra hemland och dagens globala politik. Åt helvete med makten och penningbegäret! Hurra för de små nödvändigheterna! O ja, vi spelar med största glädje och kärlek!

Du kan se MADE IN HOME som en konsert, du kan lyssna till det som en performance, och du kan uppleva det som ett konstverk.

Längd ungefär 50 min. Efter föreställningen hålls en diskussion med konstnärerna. 

Oleg Soulimenko (RU/AT)

Född långt borta och bosatt nära dig – Oleg Soulimenko är en konstnär som gillar att göra många olika saker. Han växte upp i en storstad där det var förbjudet att lyssna på rock’n’roll och att dansa med bar överkropp, men han gjorde bägge ändå. De senaste 20 åren har han bott i Wien, tusentals kilometer bort från den platsen. Oleg är välkänd som en långtida överlevare i ett land där han inte talar språket. Hans verk är igenkännbara genom sin personliga stil och sitt autobiografiska innehåll. Oleg arbetar inom performancekonsten och nutidsdansen i Österrike, Europa och USA.

Frans Poelstra (NL/AT)

Som barn satte Frans Poelstra mera tid på att stirra ner vattnet i Amsterdams kanaler än i skolan. Han drömde om att bli en ny Jimi Hendrix men hade ingen talang för att spela gitarr, så han blev konstnär istället – ett yrke för professionella drömmare. Att stå på scen är för honom ett sätt att hålla kanalerna öppna, att kunna tänka, kunna lyssna och kunna drömma. Hans verk blandar dans och teater, musik och bildkonst på ett sätt som får publiken att fråga sig: ”Drömmer jag? Är detta möjligt, eller ens acceptabelt”? Och liksom Oleg arbetar Frans inom performancekonsten och nutidsdansen i Österrike och Europa, men inte längre i USA.