We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome, Firefox or Edge.

NAF: Norm ist F!ktion #5/3 – together in the universe of sound

In English På Svenska

A performative concert with 392

392 is an electronic instrument invented by NAF that is 6 meters long and with 392 black keys. It is a keyboard, a sculpture, an archive of sounds that have been collected and developed through the years, and it is a node. It is a technology for collectively becoming visible and audible.

The collaborators communicate using the surface and substrate of 392 – made up of plastic, cables, circuit boards and rare earths – and investigate how it sounds. Like Dr. Frankenstein with his monster, the sound surgeons breathe life into the keyboard until it also breathes like a creature. With the breath fed into the body of the instrument begins a journey through various states of being: it becomes halting, is uniform, tormented by fear, sexual — and silent … The melodies and rhythms that emerge find us where we are at our most intuitive – in breathing. In times when touch is dangerous, this performative concert connects the bodies of the collaborators and spectators through sound. For NAF, breathing serves as a subversive practice. Air functions here as a space for the articulation of the reciprocal relationships between the human and material world, which are in an active and responsive relationship to one another. NAF connect, know, think, secularize and tell stories with and through other stories, worlds, forms of knowledge, thoughts, and longings.[1]

NAF are Nana Hülsewig and Fender Schrade from Stuttgart. Since 2013 they have been working consistently on an aesthetic of transgression in the areas of pop music, theater and the visual arts. The duo has received numerous awards for their performances onstage and in public spaces. In NORM IST F! KTION # 5/3 – Together in the universe of sound, they work together with the soprano Hannah Mae Mehler from Zurich and the composer * and performer * Neo Huelcker from Berlin.

Duration approx. 50 minutes

With Neo Hülcker, Nana Hülsewig, Hannah Mae Mehler, Fender Schrade – Performance + 392
Fender Schrade – Musical Concept
Nana Hülsewig – Equipment
Hanno Schupp – Lighting Design
Produktion NAF e.V.
www.naf.space

[1] Donna Haraway, Unruhig Bleiben Die Verwandtschaften der Arten im Chthuluzän, Campus Verlag, S. 134

Rubber Band Performance

Rubber bands dropping, endlessly sounding, while thinking, wondering about everything and nothing, mesmerised.

Born in 1975 in Iceland, Magnus Logi Kristinsson has been creating solo performances since 1999, when he moved to Amsterdam to study at the Gerrit Rietveld Academy, where he focused on performative practice and receiving his Bachelor of Arts degree in 2003.

Language and the body become structural and sculptural forms in Kristinsson’s performance-based practice. Through a systematic manner of speaking, his diverse listings become a mix of concrete poetry and music, while his physical presence is put to the test as it borders on the inanimate.

Liisa Pentti och Annika Tudeer: Liisa Pentti +Co and Oblivia 21 years

Liisa Pentti and Annika Tudeer will be dancing and talking through the last 21 years, based on the story of the companies that they founded 21 years ago.

En performativ konsert med 392

392 är ett elektroniskt instrument uppfunnet av NAF. Det är 6 meter brett och har 392 svarta tangenter. Det är en keyboard, en skulptur, ett arkiv av olika ljud som samlats ihop och förädlats under många år, och det är en nod, en teknologisk innovation för kollektiv hörbarhet och synliggörande.

De medverkande kommunicerar via ytan och de olika skikten av 392, som består av plast och kablar, kretskort och jordartsmetaller, och utforskar hur detta låter. Liksom en Dr. Frankenstein med sitt monster blåser dessa ljudkirurger liv i sitt instrument, tills det andas som en levande varelse och sedan påbörjar en egen resa genom olika tillstånd av varande. Den haltar, söker enhetlighet, pinas av rädslor, blir sexuell – och tystnar… Melodierna och rytmerna som frambringas möter oss i vårt mest intuitiva tillstånd – i själva andningen. I en tid där beröringen har blivit livsfarlig sammanförs de medverkandes och publikens sinnen genom ljudvärlden i denna performativa konsert. För NAF är själva andningen en subversiv handling. Luften är där vi artikulerar våra ömsesidiga relationer mellan människor och de materiella ting vi interagerar med. NAF sammanför, vet, tänker, sekulariserar och berättar historier med och genom andra historier, världar, olika former av kunskap, tankar, längtan.  

NAF är Nana Hülsewig och Fender Schrade från Stuttgart. Sedan 2013 har de arbetat konsekvent mot ett eget estetiskt uttryck för sina överträdelser inom popmusiken, teatern och den visuella konsten. Duon har mottagit ett flertal priser för sina sceniska verk och offentliga evenemang. I NORM IST F!KTION #5/3 – Together in the universe of sound arbetar de tillsammans med sopranen Hannah Mae Mehler från Zürich och kompositören/artisten Neo Huelcker från Berlin.

Längd ca 50 minuter

Med Neo Hülcker, Nana Hülsewig, Hannah Mae Mehler, Fender Schrade – Performance + 392 
Fender Schrade – Musikaliskt koncept 
Nana Hülsewig – Utrustning
Hanno Schupp – Ljusdesign  
Produktion NAF e.V. 
www.naf.space 

Rubber Band Performance

Droppande gummiband, oändligt ljud, simultantänkande, fascination över all och inget.

Magnús Logi Kristinsson är född på Island 1975 och bor i Helsingfors. Han har skapat soloföreställningar sedan 1999, då han flyttade till Amsterdam för att studera vid Gerrit Rietveld Academy. Där fokuserade han på performance konst och fick en kandidatexamen 2003.

I Kristinssons föreställningar tar språket och kroppen strukturella och skulpturala former. Hans listliknande, organiserade tal förvandlas till en kombination av poesi och musik, medan hans kropp utmanas och till och med förblir livlöst.

Liisa Pentti och Annika Tudeer: Liisa Pentti +Co och Oblivia 21-år

Liisa Pentti och Annika Tudeer dansar och ser bakåt med de 21 år som gått för grupperna som de har grundat, och de skådar mot framtiden med avstamp ur nuet. Det är första gången de uppträder tillsammans. 

Liisa Pentti är koreograf och konstnärlig ledare för Liisa Pentti +Co sedan 2000. Hon har arbetat inom dansbranschen i många olika roller och positioner och har även en lång karriär som lärare. Hennes arbete utforskar för närvarande psyko-energetiska dimensioner och relationerna mellan kroppar och andra manifestationer av existens i synliga och osynliga rum och drömmar. 

Liisa Pentti +Co organiserar också seminarier, workshops och evenemang med anknytning till danskonst och konstens roll i samhället, till exempel det skandinavisk-ryska projektet After Contemporary 2013-2017. Liisa Pentti är en av grundarna av Zodiak – Centre for New Dance och Sivuaskel Festival. 

Annika Tudeer är scenkonstnär, konstnärlig ledare och grundare av Oblivia. Tudeer tog en magisterexamen i litteratur vid Helsingfors universitet 2002 efter att ha arbetat som dansare och koreograf på 1990-talet bland annat på Zodiak. Fram till 2004 arbetade hon också som danskritiker och skrev om nya trender inom dans och scenkonst i Finland och internationellt. Tudeer tog initativet till grundandet av ESKUS – performance centrum och Mad House Helsinki. 

Idag är hon intresserad av möjligheterna inom den nya musikteatern, hur man kommunicerar och hur man kan förändra världen genom att tänka om.