We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft.

Please switch to a more secure browser such as Chrome, Firefox or Edge.

Together in the Universe of Sound

– two weekends of performances, music and discussions

– två helger med föreställningar, konserter och diskussioner

In English På Svenska

15.–16.10. & 29.–30.10.2021
Maunula-talo, Metsäpurosali, Helsinki

What is experimental music theatre in 2021? How do you work together across genre boundaries? Together in the universe of sound focuses on the dialogue between dance, performance and music. Invisible connections, entertaining variations and surprising openings are born in these encounters.

The event brings together Finnish and international guests who work innovatively across genres. We have invited two European groups that combine contemporary music, performance and dance. Their works will be shown for the first time in Finland.

15.–16.10. & 29.–30.10.2021
Månsasgården, Metsäpuro-salen, Helsingfors

Vad är experimentell musikteater år 2021? Hur arbetar man tillsammans över genre gränser? Together in the universe of sound fokuserar på dialogen mellan musik och scenkonst. Osynliga samband, underhållande variationer och överraskande öppningar föds i mötet mellan scenkonst och musik. 

Happeningen samlar finländska och internationella gäster som arbetar nyskapande med musik och scenkonst. Vi har bjudit in tre europeiska grupper som förenar nutidsmusik, performance och dans. Deras verk visas för första gången i Finland. 


Tickets/ Biljetter

To book your performance tickets: visit the online shop: https://bit.ly/39IKbbm There is a festival pass available which gives access to all the performances as well as single tickets! Symposium and party are free of charge.

För att boka biljetter (15/10€) till föreställningarna, besök webbutiken: ps://bit.ly/39IKbbm
Det finns ett festivalpass (30/20€) som ger tillgång till alla föreställningar. Symposium och fest är gratis.

Production/ Produktion

Liisa Pentti +Co, Oblivia & Maunula-talo.

Support/ Stöd

Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stad, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Finlands kulturstiftelse, TAIKE och DANCE ON TOUR AUSTRIA – a project by Tanzquartier Wien in cooperation with the Federal Ministry for European and International Affairs.